Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VIII SA/Wa 623/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych I Autostrad z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Decyzją...
[...] listopada 2011 r. orzekł o odmowie stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] maja 2004 r. Nr: [...], w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za umieszczenie...

VI SA/Wa 269/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-06

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżoną...
w mocy decyzję organu I instancji z dnia [...] września 2004r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji wydanej dnia [...] stycznia 2004r. z upoważnienia Generalnego...

VI SA/Wa 3077/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-07

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z [...] lipca 2020 r., znak [...], udzielającej zezwolenia dla [...] sp. z o.o. z siedzibą...

VIII SA/Wa 624/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych I Autostrad z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Decyzją...
r. orzekł o odmowie stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] sierpnia 2004 r. Nr: [...], w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego, drogi krajowej nr 7...

VI SA/Wa 2078/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-19

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] (pkt 1) oraz odmówił wszczęcia postępowania...

VII SA/Wa 2350/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] sierpnia 2017 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję...
.-S., reprezentowanych przez adwokata K. F., postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z [...] sierpnia...

IV SA/Wa 387/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] grudnia 2016 r. [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania: oddala skargę I. Zaskarżonym...
[...] października 2016 r., znak [...], odmawiającym stwierdzenia nieważności własnego postanowienia z dnia [...] lipca 2016 r., znak [...] utrzymującego w mocy postanowienie...

VII SA/Wa 814/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-09

do stwierdzenia nieważności decyzji nakładających karę pieniężną na W. C. Zdaniem organu, decyzje te nie zawierają wady prawnej powodującej nieważność z mocy prawa...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższe rozstrzygnięcie złożył W. C., zwracając się o stwierdzenie nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Dróg...

VI SA/Wa 1412/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-13

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 1) z dnia [...] maja 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zawierających zezwolenia na przejazdy...
dnia [...] maja 2006 r. Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję tego organu z dnia [...] marca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...

VI SA/Wa 581/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w [...], odmówił stwierdzenia nieważności własnej decyzji z [...] października 2018 r., znak: [...], stwierdzającej wygaśnięcie decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   50