Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

II SA/Wa 2404/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

Państwowych z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności lub w sprawie stwierdzenia wydania...
z dnia [...] sierpnia 2011 r. o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności lub w sprawie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa...

I OSK 1665/12 - Wyrok NSA z 2012-11-27

Archiwów Państwowych z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności lub w sprawie stwierdzenia wydania...
z naruszeniem prawa zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oddala skargę kasacyjną C. P. wystąpił o stwierdzenie nieważności zgody Nr [...] Dyrektora Archiwum...

I OSK 2963/15 - Wyrok NSA z 2016-04-12

Archiwów Państwowych z dnia 19 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zgody na brakowanie dokumentacji...
przez A. Spółka Akcyjna w W., C.P. wnioskiem z 02 sierpnia 2011 r. wystąpił o stwierdzenie nieważności zgód Dyrektora Archiwum Państwowego [...]: z 16 lutego 2004 r...

II SA/Wa 696/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-20

Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zgody na brakowanie...
postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności zgody nr [...] Dyrektora Archiwum Państwowego [...] z dnia [...] lutego 2004 r. (znak: [...]) na brakowanie...

II SA/Wa 1246/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zgody na brakowanie dokumentacji...
[...] sierpnia 2011 r. wystąpił o stwierdzenie nieważności zgody Dyrektora Archiwum Państwowego [...] W. z dnia [...] lutego 2004 r. nr [...] oraz zgody z dnia [...] czerwca 2005...

IV SA/Wa 1272/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-30

dającego podstawę do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia., Ponadto w rozpatrywanej sprawie należy odwołać się do treści art. 153...
. na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w [...] z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia - oddala skargę...

II SAB/Ol 135/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-22

'[...]', Nr '[...]' lub o stwierdzenie jej nieważności. Podał, że jego wniosek wpłynął do organu w dniu 20 czerwca 2014r. Przewodniczący Rady Gminy '[...]' nie skierował wniosku do rozpatrzenia przez Radę...
w uchwale lub o stwierdzenie nieważności uchwały. W ocenie Sądu skarga ta jest niedopuszczalna. Należy bowiem zważyć, że uchwały podejmowane przez radę gminy należą...

II SA/Wa 1246/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-24

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] maja 2014 r nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zgody...

I OZ 979/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-05

Archiwów Państwowych z dnia [...] maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zgody na brakowanie dokumentacji...
, dochodów lub stanu rodzinnego., Uwzględniając dane zawarte we wniosku należy stwierdzić, że zasadnie zobowiązano skarżącego do przedstawienia dodatkowych dokumentów...

II SA/Wa 1246/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-15

Archiwów Państwowych z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności zgody na brakowanie dokumentacji...
na wyżywienie oraz opłaty związane z eksploatacją domu, to można stwierdzić, że dysponuje co miesiąc środkami finansowymi na ich pokrycie, a to z kolei prowadzi do wniosku...
1   Następne >   3