Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1472/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

Lekarskiej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju - oddala skargę...
Wojskowej Komisji Lekarskiej, którą odmówiono stwierdzenia nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Ż. nr [...] z dnia [...] o niezdolności H. G...

II OSK 901/08 - Wyrok NSA z 2009-02-06

[...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 7...
., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju. Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych...

I SA 649/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23

stwierdzenia nieważności orzeczenia o numerze: [...] dotyczącego niezdolności do służby zawodowej Z. P. na [..] i orzeczenia o numerze [...] dotyczącego zdolności...
1 pkt 3 Kpa utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności orzeczeń [...] Komisji [...]-Lekarskiej [...] nr [...] i [..] z dnia...

II SA/Wa 1137/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

[...] maja 2007 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej - oddala skargę - S. G., pełniący...
nie odwołał się, przez co uzyskało ono przymiot ostateczności., W dniu [...] S.G. wystąpił do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności...

II SA/Wa 440/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-19

Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę...
.), zaś swoją legitymację do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności, wywodzi z art. 28 k.p.a., Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w W. decyzją z dnia [...] lipca...

II SA/Wa 1392/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

5 września 2002 r., po rozpoznaniu skargi Z.P. na bezczynność Wojskowej Komisji Lekarskiej [...] w G. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydał wyrok...
, którym:, 1) nakazał Wojskowej Komisji Lekarskiej [...] w G. wydanie orzeczenia w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] listopada 1984 r. nr [...] i z dnia...

OSK 1312/04 - Wyrok NSA z 2005-03-22

. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 156 oraz art. 138 § 1 pkt 3 kpa utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności...
przez Wojskową Komisję Marynarki Wojennej oraz Centralną Wojskową Komisję Lekarską przesłanek stwierdzenia nieważności orzeczeń Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej Marynarki...

II SA/Wa 119/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Komisji Lekarskiej z dnia [...] października 2008 r. (bez numeru) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie niezdolności do zawodowej służby...
lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 133, poz. 1422 ze zm.), odmówiła stwierdzenia nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] czerwca 2008...

II SAB/Wa 71/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-28

w [...], powołując się na art. 156 §1 pkt 3 w zw. z art. 61 § 1oraz art. 61a § 1 i § 2 K.p.a. odmówiła wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności wskazanego wyżej...
w [...] wydane na podstawie art. 61a § 1 K.p.a., odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...], podlega...

II SA/Wa 1800/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

Lekarskiej w W. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie zdolności do służby wojskowej 1) uchyla zaskarżoną...
powyższego orzeczenia z uwagi na zachodzące prawdopodobieństwo wystąpienia przesłanek stwierdzenia jego nieważności., Rejonowa Komisja Lekarska w K. decyzją nr [...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   12