Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 272/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-07

z siedzibą w G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2022 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2021 r. nr SKO/CZ/400/4513/2021 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium...

II SA/Sz 254/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu...
[...] (sygn. [...]) odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] nr [...] z dnia...

II SA/Sz 1013/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-24

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr SKO.[...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zakończonej decyzją odmawiającą stwierdzenia nieważności...
Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] r. Nr[...] , po rozpatrzeniu wniosku - odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] r...

II SA/Sz 280/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-18

. S. i T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
zatwierdzającej podział nieruchomości oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] r. B. S. i T. S. zwrócili się o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia...

II SA/Sz 682/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej opróżnienia lokalu...
, czy jego wniosek z dnia [...] jest wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego, czy też jest wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Miejskiej Rady...

II SA/Sz 339/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-04

. 1925) odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy [...] nr [...] z dnia [...] r. w sprawie zezwolenia W. K. na wycięcie drzew...
rosnących na działce nr [...] położonej w obrębie C., Z uzasadnienia decyzji wynika, że w dniu [...] r. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powołanej wyżej decyzji...

II SA/Sz 591/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

Spółki A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
z 2013 r., poz. 267 ze zm.),zwanej dalej 'K.p.a.', w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa A. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. z dnia...

I SA/Sz 455/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-07

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 31 marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w podatku od towarów i usług...
. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] utrzymującej w mocy decyzje Naczelnika [...] Urzędu...

II SA/Sz 1012/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-06

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr SKO.[...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zakończonej decyzją odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...
. małżonkowie Z. i E. D, właściciele nieruchomości sąsiedniej, zamieszkali w [...], wnieśli o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a....

I SA/Sz 36/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-24

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji określającej...
Odwoławcze w K. utrzymało w mocy swoją decyzję z dnia [...] r. Nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100