Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 995/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-01-17

Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 23 marca 2022 r. nr SKO.4160/48/2018 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji...
stwierdzenia nieważności decyzji., Kwestionowana decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] Wójt Gminy [...] zatwierdził...

I SA/Rz 292/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-12

Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2016 r. nr RR-XIII.1511.11.2015/01 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi Uniwersytetu...
wystąpił do Zarządu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 czerwca 2015 r. zarzucając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu stwierdził, że ww...

I SA/Rz 743/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-15

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżoną...
2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia [...] marca 2011r. nr [...] określającej spółce...

I SA/Rz 635/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-08

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
Kolegium Odwoławczego) Spółka zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia [...] lutego 2011 r...

II SA/Rz 1166/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-20

Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji -skargę oddala- II SA/Rz 1166/17, U z a s...
. Nr [...], umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego., Z jej uzasadnienia i akt administracyjnych sprawy...

II SA/Rz 120/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-28

Odwoławczego z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji -skargę oddala- Decyzją z dnia...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności...

II SA/Rz 519/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji uchyla zaskarżoną...
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm. zwana dalej w skrócie k.p.a.) odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza S...

II SA/Rz 616/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-05

z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie...
. nr [...], wydane w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższe postanowienie...

II SA/Rz 1236/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-21

Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności I. uchyla zaskarżone postanowienie...
. nr [...] wydane w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższe...

II SA/Rz 248/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-15

z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji -skargę oddala- Przedmiotem skargi BM (skarżącego) jest decyzja Samorządowego...
stwierdzenia nieważności decyzji., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję przedstawia się następująco:, Decyzją z dnia [...] marca 1997 r. nr G...
1   Następne >   +2   +5   +10   100