Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 345/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-14

., nr 1601-IOV-2.613.2.2022.1, którą odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nieostatecznej Dyrektora Izby Administracji Skarbowego w Opolu...
do Ministerstwa Finansów RP na podstawie art. 248 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 23...

II SA/Op 584/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-19

października 2021 r., nr SKO.40.1395.2021.gr w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oddala skargę...
: Kpa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez B. S. i Z. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. (dalej: Burmistrz) z 28 sierpnia 2017 r...

I SA/Op 251/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-26

czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za marzec...
. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej stronie zobowiązanie w podatku od towarów i usług za marzec 2013 r., Zaskarżona decyzja zapadła...

I SA/Op 1/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-18

Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 31 października 2014 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
rozpatrzenie sprawy uchylił w całości własną decyzję z dnia 13 sierpnia 2014 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli...

I SA/Op 2/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-18

Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia 6 listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
sprawy uchylił w całości własną decyzję z dnia 21 sierpnia 2014 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...

II SA/Op 327/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-03

z dnia 12 października 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej przebieg granicy nieruchomości...
z 30 czerwca 2016 r., nr [...], o odmowie wszczęcia, na wniosek skarżących, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji...

II SA/Op 244/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-20

Odwoławczego w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r., nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie przywrócenia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (dalej też SKO) z dnia 12 kwietnia 2018 r., nr [...], mocą której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji SKO w Opolu z dnia...

I SA/Op 323/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-28

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 20 lipca 2022 r., nr SKO.40.1560.2022.po w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Opola z 18 stycznia 2006 r., nr N/6884/2006 ustalającej Skarżącemu...

I SA/Op 225/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-29

w Opolu z dnia 31 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości...
z późn. zm.; dalej: O.p.), utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 15.10.2019 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza...

I SA/Op 226/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-29

31 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za 2008 r...
.; dalej: O.p.), utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 15 października 2019 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Olesna...
1   Następne >   +2   +5   +10   100