Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 195/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

w Busku-Zdroju na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 21 stycznia 2019r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
listopada 2018r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju wyjaśnił, że powyższy sprzeciw należy potraktować jako wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji...

I SA/Ke 1/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-02-02

[...]. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie...
w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z [...]., nr [...], którym odmówiono A. M. O. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...

II SA/Ke 561/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 maja 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oddala skargę...
, utrzymało w mocy własną decyzję z dnia 26 marca 2014 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 26 kwietnia 2013 r. znak: [...] odmawiającej...

I SA/Ke 264/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-06-30

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
tego organu z dnia [...] nr [...]odmawiającą K K Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'K' wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora...

II SA/Ke 197/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału...
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z [...], zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Ś. nr działki...

I SA/Ke 179/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy...
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej 1. uchyla zaskarżone decyzje...

I SA/Ke 176/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy...
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej 1. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje tego organu; 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K...

I SA/Ke 204/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-29

o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia 20 października 2006r. znak: [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług. Dyrektor Izby...
Celnej w K. decyzją z dnia 30 listopada 2009r. znak: [...] odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w/w decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu...

I SA/Ke 175/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy...
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy...

II SA/Ke 508/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-10-30

umarzającej postępowanie, J. B. złożył do Wydziału Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...], wydanej z upoważnienia...
mają charakter rażący powodując nieważność wymienionej wyżej decyzji. Wnioskodawca podniósł, że jeżeli przeszkodą do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] byłaby...
1   Następne >   +2   +5   +10   100