Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 733/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławcze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
. , nr [...], w której organ ten utrzymał w mocy swoją decyzję wydaną w pierwszej instancji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...

I SA/Go 735/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-20

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] sierpnia 1994 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości...

I SA/Go 734/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] marca 1995 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za rok 1995., Jak wynika z akt, stan...

I SA/Go 732/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-20

i M.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] marca 1996 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za rok 1996 w kwocie...

I SA/Go 31/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę...
. Skarżący, J.T., wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2016r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Go 32/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza z dnia [...] lipca 2015r. nr [...] w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2012 r...

I SA/Go 30/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-23

J.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od nieruchomości za 2010 r...
2016r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza z dnia [...] lipca 2015r. nr [...] w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku...

II SA/Go 933/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-26

r., Nr [...] i wyeliminowane z obrotu prawnego, nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu nieważności tego orzeczenia. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych...
Wnioskodawca wywiódł, że postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji nie może zostać uznane za bezprzedmiotowe tylko z tego względu, ze decyzja objęta wnioskiem...

I SA/Go 465/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę, 2. zwraca skarżącej spółce kwotę 300,00...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] sierpnia 2005 r. nr [...], utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] grudnia 2004 r...

I SA/Go 473/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę, 2. zwraca skarżącej spółce kwotę 300,00...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] sierpnia 2005 r. nr [...], utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] grudnia 2004 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100