Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 886/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-04

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia...
w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...]. nr [...] ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków...

I SA/Gl 1344/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-03

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości na 2014 r. oddala skargę. 1. Przedmiotem...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., dalej: O.p.) w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

III SAB/Gl 9/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-16

rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 'A' w K. oddala skargę. K.W. (dalej: 'Skarżąca', 'Strona skarżąca') zainicjowała...
uchwały wydane przez Radę Wydziału jako organ pierwszej instancji (z dnia [...]r. i z dnia [...]r.) zostały objęte przez Skarżącą wnioskami o stwierdzenie nieważności...

III SA/Gl 1755/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-11

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala...
skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...], którą odmówiono H.W. stwierdzenia nieważności...

III SA/Gl 1759/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-11

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala...
skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności...

I SA/Gl 757/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-15

wniesionego przez V.P. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
B. (organu, który wydał decyzję), wniosek o stwierdzenie nieważności wydanej przez ten organ decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości za rok 2001. W przedmiotowym...

I SA/Gl 756/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-15

wniesionego przez V.P. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
B. (organu, który wydał decyzję), wniosek o stwierdzenie nieważności wydanej przez ten organ decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości za rok 2001. W przedmiotowym...

I SA/Gl 754/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-15

wniesionego przez V.P. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
B. (organu, który wydał decyzję), wniosek o stwierdzenie nieważności wydanej przez ten organ decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości za rok 2001. W przedmiotowym...

I SA/Gl 755/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-15

wniesionego przez V.P. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
B. (organu, który wydał decyzję), wniosek o stwierdzenie nieważności wydanej przez ten organ decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości za rok 2001. W przedmiotowym...

I SA/Gl 758/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-15

wniesionego przez V.P. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
B. (organu, który wydał decyzję), wniosek o stwierdzenie nieważności wydanej przez ten organ decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości za rok 2001. W przedmiotowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100