Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 805/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-17

o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2007 r. oddala skargę. I SA/Gd 805/13, UZASADNIENIE...
Skarbowej [...] z dnia [...] nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania z wniosku strony z dnia [...] (uzupełnionego pismami z dnia [...]) o stwierdzenie nieważności...

I SA/Gd 1501/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-28

Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 6 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości...

II SA/Gd 757/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję własną z dnia 8 września 2010 r. nr 2329/10 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej dnia 7...

II SA/Gd 432/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oddala skargę. B. J. wniosła...

I SA/Gd 1444/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-27

A. z siedzibą w S. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w z dnia 29 października 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 4 lipca 2011 r. w części ustalającej dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego oznaczonego kodem CN...

II SA/Gd 431/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności...
postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na odzysk odpadów oddala skargę. B. J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Gd 433/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

Odwoławczego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
2019 r., nr [..], o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31 sierpnia 2018 r. sygn. akt [..] umarzającego postępowanie...

I SA/Gd 1170/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-08

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 20 sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...
., NASTĘPNIE J. I A.L. PISMEM Z DNIA 29 LISTOPADA 2010 R., WYSTĄPILI DO DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OSTATECZNEJ WSKAZUJĄC NA ZAISTNIENIE...

I SA/Gd 796/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-17

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 26 lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres...
po upływie przewidzianego prawem terminu., Pismem z dnia 26.02.2018 r. pełnomocnik Spółki złożył, w trybie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji, wniosek o stwierdzenie nieważności ww...

III SA/Gd 451/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-21

nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...
następcą prawnym spółki 'B' Sp. z o.o.) wniósł o stwierdzenie nieważności zarówno ww. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 lutego 2013 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100