Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 363/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-12

Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. utrzymało w mocy decyzję Kolegium z dnia [...] października 2007 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...
w J. z dnia [...] września 1977 r. nie daje podstaw do stwierdzenia jej nieważności, podczas gdy została wydana z naruszeniem art. 28 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 29 maja...

II SA/Bk 595/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-08

2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję...
. (zwane dalej SKO), po rozpatrzeniu żądania Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. [...], [...], [...], [...], [...] o stwierdzenie nieważności decyzji SKO z dnia...

II SA/Bk 596/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Samorządowego...
), po rozpoznaniu wniosku Projekt N. Spółki z o.o. w B.(zwanej dalej Spółką) orzekło o stwierdzeniu nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy Prezydenta Miasta B...

I SA/Bk 427/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-13

.' Spółka z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
) w dniu [...] grudnia 2016 r. złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2016 r., Nr [...] w przedmiocie...

I SA/Bk 82/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-10

Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów...
również: 'skarżącą', 'Spółką'), decyzją z dnia [...] września 2020 r. nr [...]odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B...

I SA/Bk 83/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-10

Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej wydanej w sprawie podatku...
przez I. LTD (zwanego dalej: 'skarżącą', 'Spółką'), decyzją z dnia [...] września 2020 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika P. Urzędu...

I SA/Bk 81/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-10

Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej wydanej w sprawie podatku...
w L. (zwanej również: 'skarżącą', 'Spółką'), decyzją z dnia [...] września 2020 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika P. Urzędu...

II SA/Bk 662/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-26

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
.- O. Z. P. w B., utrzymało w mocy swoją decyzję z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej...

II SA/Bk 364/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-10-06

'P.' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
z dnia [...] lutego 2013 r., znak: [...], na mocy której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy N., z dnia [...] października 2002 r., znak: [...], w sprawie...

II SA/Bk 798/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-17

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1. Uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienia...
2020 r. T. D., R. D., P. M., D. P., C. K., H. C., E. B., P. K. i M. K. zwrócili się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100