Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 447/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz strony skarżącej: A Spółki jawnej...
[...] roku, nr [...], po rozpoznaniu wniosku A Spółki Jawnej D. G., J. G., uchyliło własną wcześniejszą decyzję z dnia [...], nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta...

I SA/Łd 604/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-13

stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2007 r. oddala skargę. I SA/Łd 604/10, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Ł. z dnia [...] r. ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2007., W uzasadnieniu...

I SA/Łd 603/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-13

stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2005 r. oddala skargę. I SA/Łd 603/10, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Ł. z dnia [...] r. ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2005...

III SA/Łd 31/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-04-27

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia...
. i U. S., postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ł., a dokonanego pod numerem...

III SA/Łd 469/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-03

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. bg. Decyzją z dnia [...], wydaną...
postępowania o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji z dnia [...], wydanej z upoważnienia Zarządu Miasta Ł. przez Zastępcę Dyrektora Delegatury Ł. w sprawie ustalenia...

II SA/Łd 202/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej dodatek do zasiłku rodzinnego uchyla...
. wpłynęło pismo Centrum Świadczeń Socjalnych w Ł. z dnia 8 lutego 2019 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. w trybie art. 156 § 1 pkt 2...

I SA/Łd 261/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-09

decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r. i umorzenia...
złożyła do SKO wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji, ze względu na naruszenie przepisów o właściwości oraz rażące naruszenie prawa, ponieważ części budowli...

II SA/Łd 80/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-27

. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
, określane dalej łącznie jako 'wnioskodawczynie' lub 'skarżące', odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Powiatu w K. z dnia...

I SA/Łd 883/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-11

i umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. (dalej: SKO) z dnia [...] lutego 2017 r., W dniu 28 maja 2018 r. skarżąca złożyła do SKO wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji...

I SA/Łd 602/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-08-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej...
odwołania M. M., P. M. i A. M. utrzymało w mocy własną decyzję z dnia [...] r. Nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100