Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 1/99 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-05-17

, jest uchybieniem tej rangi, że zawsze musi prowadzić do stwierdzenia przez Sąd nieważności takiej uchwały albo stwierdzenia o jej niezgodności z prawem, mimo, że w stanie prawnym...
przepisów rozporządzenia, które nie mogły mieć zastosowania w tej sprawie skutkuje stwierdzeniem, że uchwała została wydana z naruszeniem prawa, tym bardziej...