Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 22/93 - Uchwała Składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 1994-03-10

nadzorcze Wojewody (...) z dnia 24 kwietnia 1992 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy R., po rozpoznaniu w dniu 10 marca 1994 r...
kwietnia 1992 r. na (...) Wojewoda (...) stwierdził nieważność mawianej uchwały w par. 4 pkt 6 i 7., Wyrokiem z dnia 10 lipca 1992 r. (...) Naczelny Sąd Administracyjny...