Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

do stwierdzenia, że każde ograniczenie tej działalności musi wynikać wprost z ustawy. W tej kwestii wypowiadał się kilkakrotnie Trybunał Konstytucyjny, wyrażając pogląd...
podlega zwrotowi, gdy czynność cywilnoprawna /np. umowy pożyczki/ była nieważna lub gdy prawomocnym orzeczeniem sądu została stwierdzona jej nieważność albo uchylone skutki...