Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 8/83 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1983-12-31

, przewidujących przypadki uchylania, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, istnieje jednolity sposób postępowania w przypadku każdego wzruszenia...
którego uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie...