Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 4/94 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-10-13

-Usługowo-Produkcyjnego 'P.' Spółka Cywilna w W. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 31 grudnia 1992 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
zawierającej odpowiedź na poniższe zagadnienie prawne, Czy dla stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, ze względu...

OSA 1/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

sprawy z wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. o rozstrzygnięcie negatywnego sporu o właściwość w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu...
Odwoławczym w W. a Wojewodą M. postanawia:, wskazać Wojewodę M. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego...

OSA 2/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonego zarządzenia., W uzasadnieniu skargi skarżąca Spółdzielnia podniosła, że uchylone przez Komisarza Rządowego uchwały Rady...
. Spółdzielnia wystąpiła do Wojewody M. o stwierdzenie nieważności zarządzenia Komisarza Rządowego z dnia 26 maja 1994 r. w trybie nadzoru. Wniosek ten został powtórzony...