Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło użytkowaniw wieczyste X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 360/95 - Wyrok NSA z 1995-07-07

. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Dzielnicy Gminy [...] z dnia 11 marca 1994 r. nr 41/94 o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu o pow. 941 m2...
Odwoławczego wpłynął wniosek Prezydenta m. st. Warszawy o stwierdzenie nieważności decyzji z 11.03.1994 r. z uwagi na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa. Naruszenie...