Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło prawo własności, własność czasowa X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 1454/00 - Wyrok NSA z 2002-01-22

z dnia [...] Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1953 r. Nr [...] utrzymującej w mocy orzeczenie...
. W. należy uznać za stronę postępowania, gdyż w aktach sprawy znajduje się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po I. O. i jest on jej spadkobiercą i dlatego zarzut...