Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

IV SA/Wr 701/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uznania świadczeń z funduszu...
we W. o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 6 grudnia 2010 r. W uzasadnieniu wystąpienia wskazała, że nie odwoływała się od tej decyzji, ponieważ nie kwestionuje, że zostało...

II SA/Sz 764/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-14

. sprawy ze skargi P. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...
. decyzją z dnia [...] r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza P. z dnia [...]r. a w wyniku rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

II SA/Op 286/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-20

Odwoławczego w Opolu z dnia 24 kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 24 kwietnia 2018 r., nr [...], odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Kolonowskie, z dnia...

IV SA/Wr 446/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji i uznaniu za nienależnie pobrane świadczenie...
Kolegium Odwoławcze w J. G. - po rozpatrzeniu wniosku J. K.-Ż. (dalej: skarżąca) o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji działającego...

IV SA/Wr 448/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o uznaniu za nienależnie pobraną zaliczkę...
przez I. K., o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta L. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

II SA/Lu 130/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

z dnia 24 września 2010 r., nr [...], odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta...
5 lipca 2010 r., sprecyzowanym w dniu 24 sierpnia 2010 r., Jacek B. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. o stwierdzenie nieważności wskazanej wyżej...

II SA/Lu 129/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

z dnia 24 września 2010 r., nr [...], odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta...
z dnia 5 lipca 2010 r., sprecyzowanym w dniu 24 sierpnia 2010 r., Jacek B. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. o stwierdzenie nieważności wskazanej wyżej...

II SA/Sz 258/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zaliczki alimentacyjnej oddala...
sierpnia 2007 r. w kwocie po 170 zł miesięcznie., W dniu 24 sierpnia 2007 r. J. R. wniósł, za pośrednictwem swojego pełnomocnika, wniosek o stwierdzenie nieważności...

II SA/Sz 257/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zaliczki alimentacyjnej oddala...
sierpnia 2006 r. w kwocie po 300 zł miesięcznie., W dniu 24 sierpnia 2007 r. J. R. wniósł, za pośrednictwem swojego pełnomocnika, wniosek o stwierdzenie nieważności...

IV SA/Gl 684/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-26

odmówiło wszczęcia postępowania po rozpatrzeniu wniosku J.K. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta J.Z. z dnia [...]r. Nr [...] przyznającej prawo do zaliczki...
stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na przesłankę wymienioną w art. 156...
1   Następne >   +2   +5   +10   31