Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol

II SA/Po 31/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-23

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr. [...] w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta P. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] wyjaśniającego wątpliwości, co do treści decyzji...

II SA/Po 32/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-23

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr. [...] w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta P. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...], zmieniającego postanowienie Prezydenta Miasta P...

II OSK 1117/18 - Wyrok NSA z 2019-04-04

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
') nr [...] z dnia [...] 2017 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, uchylił...

II SA/Sz 1012/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-06

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr SKO.[...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zakończonej decyzją odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...
. małżonkowie Z. i E. D, właściciele nieruchomości sąsiedniej, zamieszkali w [...], wnieśli o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a....

II SA/Kr 538/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

lutego 2014 r., znak: [....] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy B. z dnia 22 grudnia 2009 r., znak: [....] ., Organ wskazał, że ostateczną decyzją z dnia 22 grudnia 2009 r., znak...

II OSK 1021/09 - Wyrok NSA z 2010-06-16

[...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
2008r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

IV SA/Wa 458/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala...
stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej [...] nr [...] z dnia [...] maja 1963r. znak: [...] o lokalizacji szczegółowej, ustalającej lokalizację stacji...

II SA/Łd 79/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-16

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
w mocy własne postanowienie z dnia [...] listopada 2016r., znak: [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia, na wniosek J. N., postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II SA/Wr 199/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-17

Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 12 lutego 2020 r. nr SKO 4111/5/2020 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji...
. (SKO 4111/5/2020) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu...

II SA/Lu 304/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu...
której umorzono postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] r. Nr [...] utrzymującej w mocy decyzję z dnia [...] r. Nr [...] , odmawiającą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100