Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

IV SA/Wa 3228/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
zakończonej decyzją Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] maja 2015 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] lutego 2007 r...

II SA/Sz 591/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

Spółki A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
z 2013 r., poz. 267 ze zm.),zwanej dalej 'K.p.a.', w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa A. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. z dnia...

II SA/Op 244/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-20

Odwoławczego w Opolu z dnia 12 kwietnia 2018 r., nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie przywrócenia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (dalej też SKO) z dnia 12 kwietnia 2018 r., nr [...], mocą której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji SKO w Opolu z dnia...

VIII SA/Wa 888/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-05

odpowiedzialnością z siedzibą w [...] na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...]sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
: 'organ I instancji') Nr [...], z dnia [...] kwietnia 2013 r., znak: [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] stycznia 2010 r., znak...

VII SA/Wa 1030/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-20

z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
2020 r., Nr [...], którym odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego - utrzymał w mocy własne...

II SA/Kr 1116/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-19

., znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nakazania przywrócenia do stanu poprzedniego oddala skargę. Decyzją z dnia 10 października...
o stwierdzenie nieważności opisanej wyżej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 6 k.p.a. We wniosku wskazali, że wykonanie decyzji Wójta może doprowadzić do zawalenia...

II SA/Lu 921/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nakazaniu przywrócenia...
wcześniejszą decyzję z dnia r. znak: [...] , odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji tego Kolegium z dnia [...]. znak...

OPK 30/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-03-20

Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności w trybie art. 156 par. 1 Kpa decyzji wydanej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne...
Skoniecznego prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z wniosku Aleksandra Sz. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Ł. z dnia 27 kwietnia 1999 r. (...) w przedmiocie...

IV SA/Wa 2373/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
r. nr [...] - wydaną z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy R. z dnia [...].05.2012 r. nr [...], nakazującej współwłaścicielom działek o nr. ew...

IV SA/Wa 726/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia (...) listopada 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę...
2006 r. nr (...), odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Środowiska z dnia (...) sierpnia 2004 r. nr (...)., Uzasadniając zaskarżoną decyzję PKZGW wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100