Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 541/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-26

Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
przez pełnomocnika, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] utrzymującej w mocy decyzję SKO...

II GSK 1472/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

Społecznych z dnia [...] sierpnia 2010 r., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, z następującym uzasadnieniem., Zakład...
stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. Inspektorat w P. z dnia [...] stycznia 2010 r., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu, że decyzją...

II GSK 1475/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

Społecznych z dnia [...] sierpnia 2010 r., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, z następującym uzasadnieniem., Zakład...
stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. Inspektorat w P. z dnia [...] stycznia 2010 r., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu, że decyzją z dnia...

II GSK 1478/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

Społecznych z dnia [...] sierpnia 2010 r., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, z następującym uzasadnieniem., Zakład...
stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. Inspektorat w P. z dnia [...] stycznia 2010 r., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu, że decyzją...

II GSK 1466/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

Społecznych z dnia [...] sierpnia 2010 r., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, z następującym uzasadnieniem., Zakład...
stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. Inspektorat w P. z dnia [...] stycznia 2010 r., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu, że decyzją...

II GSK 1469/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

Społecznych z dnia [...] sierpnia 2010 r., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, z następującym uzasadnieniem., Zakład...
stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. Inspektorat w P. z dnia [...] stycznia 2010 r., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu, że decyzją...

II GSK 1467/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

w W. z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. Inspektorat w P. z dnia [...] stycznia 2010 r., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu...

II GSK 1470/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

w W. z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. Inspektorat w P. z dnia [...] stycznia 2010 r., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu...

II GSK 1476/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

w W. z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. Inspektorat w P. z dnia [...] stycznia 2010 r., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu...

II GSK 1473/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

w W. z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. Inspektorat w P. z dnia [...] stycznia 2010 r., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   30