Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1490/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-15

Odwoławczego w [...] z dnia 11 września 2017 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział...
: [...]) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Z. z dnia 25 września 2007 r. (znak: [...]) zatwierdzającej podział nieruchomości...

II SA/Kr 381/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-31

2011 r., nr [....] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego organu z dnia 19 września 2011 r...
.) M.B. zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy N. z dnia [...] stycznia 2008 r. (znak...

I OSK 3137/18 - Wyrok NSA z 2020-12-08

[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oddala skargę kasacyjną...
Odwoławczego w N. z [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości., Wyrok...

I SA/Po 212/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-25

, wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] października 2010 r., Nr [...], oraz poprzedzającej ją decyzji...
. z dnia [...].10.2010 r. wskazując, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że decyzja ta jest dotknięta wadą uzasadniającą stwierdzenie jej nieważności., 1.2....

I OSK 1104/19 - Wyrok NSA z 2022-06-08

o stwierdzenie nieważności w/w decyzji Wojewody Małopolskiego w części dotyczącej działki nr [...] wystąpiła P. U., działająca jako wykonawca testamentu H. U., W uzasadnieniu...
o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia [...] czerwca 2005 r. w części stwierdzającej nabycie przez Gminę Miasto Nowy Targ nieodpłatnie własności...

II SA/Go 82/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-16

stanowisko w nim zawarte. Postanowienie to stało się ostateczne., Wnioskiem z dnia 13 lipca 2009 roku 'F' S A. wystąpiła o stwierdzenie nieważności postanowienia...
., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło stwierdzenia nieważności postanowienia tego organu z dnia [...] stycznia 2007 r. z uwagi na to, że nie jest ono dotknięte...

II OSK 2475/10 - Wyrok NSA z 2011-01-11

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A.W. i M.W....
na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2009 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Lu 300/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-15

z dnia [...] marca 2005 r. umarzającą postępowanie administracyjne wszczęte na skutek sprzeciwu Prokuratora w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...
, nie stanowi o rażącym naruszeniu prawa, a co za tym idzie - nie skutkuje stwierdzeniem jej nieważności. Ponadto skarżący zarzucił decyzji naruszenie art. 105 § 1 w związku...

III SA/Lu 301/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-15

Odwoławczego z dnia [...] marca 2005 r. umarzającą postępowanie administracyjne wszczęte na skutek sprzeciwu Prokuratora w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...
administracyjne. W jego ocenie, przy wydawaniu kwestionowanej przez prokuratora decyzji, nie doszło do rażącego naruszenia prawa, co uzasadniałoby stwierdzenie nieważności...

III SA/Lu 302/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-22

[...] marca 2005 r. umarzającą postępowanie administracyjne wszczęte na skutek sprzeciwu Prokuratora w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej wydanej...
homologacji na dany typ pojazdu., Na skutek sprzeciwu prokuratora Samorządowe Kolegium Odwoławcze wszczęło z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności wyżej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100