Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Lu 561/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-02-08

decyzję z 10 czerwca 2022 r. nr 0601-IEW.611.1.2022, odmawiającą B. M. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji własnej z 8 lutego 2018 r...
czerwca 2022 r. nr 0601-IEW.611.1.2022 odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości...

I SA/Lu 562/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-02-08

decyzję z 10 czerwca 2022 r. nr 0601-IEW.611.2.2022, odmawiającą R. M. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji własnej z 8 lutego 2018 r...
czerwca 2022 r. nr 0601-IEW.611.2.2022 odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości...

II FSK 2172/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie umorzenia zaległości podatkowej 1) na podstawie skargi kasacyjnej J. G. uchyla...
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2014 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie umorzenia zaległości...

II FSK 2171/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

27 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie umorzenia zaległości podatkowej 1) na podstawie skargi kasacyjnej J. G...
/Gl 750/14 oddalił skargę K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z 27 maja 2014 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

II FSK 2170/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

27 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie umorzenia zaległości podatkowej 1) na podstawie skargi kasacyjnej J. G...
Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z 27 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

I SA/Gl 785/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-24

Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej umorzenia zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za II kwartał...
, skarżący), utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji Burmistrza P...

I SA/Gl 784/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-24

Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej umorzenia zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za IV kwartał...
, skarżący), utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji Burmistrza P. z dnia...

II FSK 2065/08 - Wyrok NSA z 2010-04-15

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej 1) oddala skargę kasacyjną, 2) przyznaje od Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu...
Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 21 grudnia 2007 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o odmowie umorzenia zaległości podatkowej., Ze stanu...

II FSK 1394/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej 1) na podstawie skargi kasacyjnej J. G...
. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie umorzenia zaległości podatkowej., Stan faktyczny sprawy przyjęty przez sąd pierwszej instancji przedstawia...

II FSK 705/12 - Wyrok NSA z 2013-01-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o odmowie umorzenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób...
., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o odmowie umorzenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   85