Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

VIII SA/Wa 1212/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Prokuratury Okręgowej w [...] na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w [...] z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej...

VIII SA/Wa 1204/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Rektora [...] w [...] z dnia [...]maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
administracyjnego (Dz. U., z 2013 poz. 267 ze zm.; dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wydziału Nauczycielskiego...

VIII SA/Wa 1208/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w R. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata...
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej...

II SA/Wa 71/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-24

[...] na decyzję Ministra Edukacji i Nauki z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
[...]' lub 'strona skarżąca') o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie cofnięcia Wyższej Szkole...

VIII SA/Wa 769/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

. na decyzję Rektora Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego [...] w R. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł...
. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; zwana dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej...

VIII SA/Wa 770/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

. na decyzję Rektora Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego [...] w R. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł...
. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.; zwana dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności prawomocnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej...

VIII SA/Wa 1205/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Rektora [...]w [...] z dnia [...]czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
. 158 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U., z 2013 poz. 267 ze zm.; dalej: 'k.p.a.'), orzekł o stwierdzeniu nieważności...

VIII SA/Wa 1215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-16

Prokuratora Prokuratury Okręgowej w [...] P. J. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w R. z dnia [...]maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
, że przepis art. 193 p.s.w. upoważnia organ uczelni do stwierdzenia nieważności decyzji, w przedmiocie nadania tytułu zawodowego licencjata, podczas gdy przepis...

VIII SA/Wa 1214/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-16

Prokuratora Prokuratury Okręgowej w [...] P. J. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...]w R. z dnia [...]kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U., z 2013 poz. 267 ze zm.; dalej: 'k.p.a.') orzekł o stwierdzeniu nieważności...

I SA/Wa 1438/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

[...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca...
stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] września 1992 r. Nr [...] zarządzającej wpis do rejestru uczelni niepublicznych [...] Szkoły...
1   Następne >   +2   +5   +10   100