Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkody górnicze X

II SA/Gl 222/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rekultywacji gruntów zdewastowanych...
administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta P. z dnia [...] r., nr [...], w sprawie:, 1/ zobowiązania spółki 'B' sp...

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

ostatecznej, na przykład w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia lub zmiany. , Nie znajduje natomiast żadnego prawnego uzasadnienia potraktowanie...
stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego kwotę złotych dwa tysiące tytułem zwrotu kosztów...

VI SA/Wa 308/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

. postępowania o stwierdzenie nieważności koncesji Ministra Środowiska z dnia [...] maja 2011 r. i uchylającej decyzji z dnia [...] września 2011 r., które do dnia...
., 4) Ponadto decyzję objęte wnioskiem o stwierdzenie nieważności zostały wydane przez Ministra Środowiska na osoby zmarłe i z tego powodu decyzje te są nieważne., 5...

SA/Ka 737/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-02-09

, a uchylenie lub stwierdzenie nieważności tychże decyzji może nastąpić tylko w razie stwierdzenia naruszenia prawa, o którym mowa w art. 207 par. 2 i 3 Kpa. Podstawowym kryterium...
, że przyjęcie koncepcji, iż omawiany przepis par. 14 ust. 2 jest realizacją zasad określonych w prawie górniczym, musiałoby doprowadzić do stwierdzenia sprzeczności pomiędzy...