Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II GSK 820/13 - Wyrok NSA z 2013-06-27

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej wydanie decyzji o przyznaniu płatności na zalesianie gruntów z naruszeniem prawa oddala...
Rolnictwa z dnia [...] czerwca 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej wydanie z naruszeniem prawa decyzji o przyznaniu płatności...

II OSK 606/20 - Wyrok NSA z 2020-07-27

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 16...
stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Decyzją z [...] października 2015 r. Wójt Gminy Żelazków...

I ONP 7/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach, zależy od rozstrzygnięcia w innej sprawie z wniosku Burmistrza Miasta S. o stwierdzenie nieważności decyzji...
odszkodowania za nieruchomość, rozpoznanie sprawy o odszkodowanie nie zależy od postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast...

VII SA/Wa 2154/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-15

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności części decyzji I. skargę oddala, II. przyznaje ze środków...
. K., od decyzji Wojewody [...] z dnia [...]kwietnia 2014 r., znak: [...], odmawiającej stwierdzenia, na wniosek W. K. i J. K., nieważności decyzji pozwolenia na budowę...

I OSK 501/20 - Wyrok NSA z 2020-09-25

z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 18...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy, Zaskarżoną decyzją [...] z [...] stycznia 2019 r...

II ONP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie...
nie kwestionowaną, umowę konsorcjum., Zdaniem Sądu, nieprawidłowe jest również stwierdzenie Kolegium, że miała miejsce nieważność, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2...

II ONP 6/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie...
nie kwestionowaną, umowę konsorcjum., Zdaniem Sądu, nieprawidłowe jest również stwierdzenie Kolegium, że miała miejsce nieważność, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2...

II ONP 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie...
nie kwestionowaną, umowę konsorcjum., Zdaniem Sądu, nieprawidłowe jest również stwierdzenie Kolegium, że miała miejsce nieważność, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez...

II ONP 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie...
nie kwestionowaną, umowę konsorcjum., Zdaniem Sądu, nieprawidłowe jest również stwierdzenie Kolegium, że miała miejsce nieważność, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

I ONP 20/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

(...) czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy...
1   Następne >   +2   +5   10