Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 86/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

Pożarnej z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega...
., Wnioskiem z dnia 6 stycznia 2000 r. J. R. zażądał stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] października 1993 r. Wskazał w nim m.in., że nie istniała żadna opinia...

II SA/Wa 717/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję...
[...] stycznia 2017 r. o odmowie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] października 2016 r...

II SA/Wa 1149/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Skarżącej o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję Ministra z [...] marca 2018r. (nr [...]) o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
dalej: 'u.k.l.')., Skarżąca w piśmie z 15 stycznia 2018r. zwróciła się do Ministra z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Skarżącej - skład orzekający w P...

II SA/Wa 32/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-24

Granicznej z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego oddala skargę. Komendant Główny Straży Granicznej decyzją...
stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego nr [...] Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] lipca, 2005 r. w pkt. 4., W uzasadnieniu organ wskazał...

III OSK 1477/21 - Wyrok NSA z 2022-11-23

2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19...
stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego., W niniejszej sprawie rozkazem personalnym Komendanta [...] Oddziału SG z [...] maja 2016 r., nr [...] zwolniono skarżącą...

II SAB/Wa 361/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-10

i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lipca 2010 r. o stwierdzenie nieważności postanowienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej...
nr [...] z dnia [...] lipca 2010 r. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpoznania wniosku J. R. z dnia [...] lipca 2010 r. o stwierdzenie nieważności...

II SAB/Wa 324/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-10

i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] sierpnia 2010 r. o stwierdzenie nieważności postanowienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej...
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji bezczynność w rozpatrzeniu jego wniosku z dnia [...] sierpnia 2010 r. o stwierdzenie nieważności postanowienia Komendanta...

II SA/Wa 1990/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-25

Straży Pożarnej z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Komendant Główny Państwowej Straży...
Straży Pożarnej nr [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. o odmowie stwierdzenia nieważności angażu z dnia [...] kwietnia 2009 r., Do wydania powyższych decyzji doszło...

II SA/Wa 1989/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-25

Straży Pożarnej z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Komendant Główny Państwowej Straży...
Straży Pożarnej nr [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. o odmowie stwierdzenia nieważności angażu z dnia [...] czerwca 2014 r., Do wydania powyższych decyzji doszło...

II SA/Wa 2261/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-21

[...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego - oddala skargę - Komendant Główny Straży Granicznej decyzją...
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), dalej: 'k.p.a.', odmówił stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   28