Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

III SAB/Gl 9/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-16

rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 'A' w K. oddala skargę. K.W. (dalej: 'Skarżąca', 'Strona skarżąca') zainicjowała...
uchwały wydane przez Radę Wydziału jako organ pierwszej instancji (z dnia [...]r. i z dnia [...]r.) zostały objęte przez Skarżącą wnioskami o stwierdzenie nieważności...

I SA/Wa 335/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-13

. o wznowienie postępowania z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w W. z dnia...
wymienione w art. 145 § 1 pkt 1, 4, 5 kpa, oraz o stwierdzenie jej nieważności., (1.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2008 r. sygn...

I OSK 179/11 - Wyrok NSA z 2011-05-17

i Tytułów z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia [...] grudnia 2005 r...

I OSK 180/11 - Wyrok NSA z 2011-05-17

zakończonej decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. z powodu przyczyn wymienionych w art. 145 § 1 pkt 1, 4, 5 K.p.a., oraz o stwierdzenie jej nieważności. Po rozpatrzeniu...
w zakresie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2005 r. i odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie., Uwzględniając skargę J. T. Wojewódzki Sąd...

I OW 130/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-03

[...] Kuratorem Oświaty w K. a Burmistrzem Miasta i Gminy C. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Przedszkola...
do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Burmistrzem Miasta i Gminy C. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Przedszkola...

II SA/Wa 1724/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

i Tytułów z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
. o numerze [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania stopnia doktora., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Uchwałą z dnia...

II SA/Wa 1269/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

Narodowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego oddala skargę. Decyzją...
w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego., Skarżąca [...] kwietnia 2016 r. złożyła żądanie przeprowadzenia dowodów w przedmiotowym...

II SA/Wa 699/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Centralnej...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Wydziału [...] Uniwersytetu [...] z dnia [...] września 2017 r. w sprawie uznania dyplomu skarżącego stopnia naukowego...

II SA/Wa 100/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

decyzją ww. organu z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...] oraz wniósł o stwierdzenie jej nieważności., Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia...
ostateczną z dnia [...] grudnia 2005 r. oraz odmówiła stwierdzenia jej nieważności., Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia [...] stycznia 2009 r...

I OSK 2945/17 - Wyrok NSA z 2019-09-18

nadania stopnia, właściwy do weryfikacji decyzji jest przewidziany w art. 29a ustawy tryb stwierdzenia nieważności postępowania. Wznowienie postępowania może nastąpić...
ustawy. Przepis ten z kolei ustanawia szczególny sposób wzruszenia prawomocnej uchwały o nadaniu stopnia naukowego polegający na stwierdzeniu nieważności postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   22