Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol

I OW 217/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 216/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 218/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

I OW 215/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [..] grudnia 2018 r., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o art. 65 k.p.a....

II GW 97/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-07

o właściwość pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy, a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...
Odwoławczym w Bydgoszczy, a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Lublinieckiego...

II GW 96/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-07

o właściwość pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy, a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...
, a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia [...] lipca 2019 r...

I OW 226/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Kolegium Odwoławczym w [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. C. i M. L. o stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu Miejskiego...
, przy którym przesłany został - na podstawie art. 65 k.p.a. - wniosek D. C. i M. L. dotyczący stwierdzenia nieważności ww. decyzji Zarządu Miejskiego w [...]., Wojewoda [...], mając...

I OW 93/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-28

. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału działki postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu jako organ właściwy do rozpoznania...
wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku C. K. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału działki., W uzasadnieniu wniosku organ wskazał...

II OW 79/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-07

o stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. jako organ...
nim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w P. dotyczącego wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku I. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy D...

I OW 123/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

w [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W.K. o stwierdzenie nieważności decyzji Marszałka Województwa [...] z dnia [...] lutego 2016 r...
Odwoławczym w [...] (dalej Kolegium) przez wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W.K. (dalej zainteresowana) o stwierdzenie nieważności decyzji Marszałka...
1   Następne >   +2   +5   +10   14