Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 1373/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

i Administracji z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] z dnia...
[...] lutego 2010 r. oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2010 r. K. F. zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Wa 490/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przeniesienia oddala skargę. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego...
ze zm.) - dalej: kpa, po rozpatrzeniu żądania B. B., dotyczącego stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji personalnej Szefa CBA nr [...] z dnia [...] kwietnia 2010 r...

II SA/Wa 1009/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-21

administracyjnego, podjętego w trybie stwierdzenia nieważności decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA...
o stwierdzenie nieważności powyższego rozkazu, wskazując jako podstawę nieważności art. 156 § 1 pkt 2 i 7 Kpa., Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego decyzją...

I OSK 918/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2011 r., nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu w sprawie zwolnienia ze służby w ABW 1. oddala skargę kasacyjną, 2...
15 lipca 2011 r. nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu w sprawie zwolnienia ze służby w ABW., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Szef...

II SA/Wa 2128/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

[...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji personalnej w sprawie wysokości premii - oddala skargę - Szef Centralnego Biura...
faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia [...] maja 2012 r. A. W. zwróciła się do Szefa CBA o stwierdzenie nieważności, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., decyzji...

II SA/Wa 1980/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

Wewnętrznego z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu w sprawie zwolnienia ze służby w ABW oddala skargę Przedmiotem...
, poz. 1071 ze zm.), dalej: “k.p.a.' decyzję własną nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego nr [...] z dnia...

VIII SA/Wa 163/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-26

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego 1) uchyla zaskarżony rozkaz...
[...], Delegatury ABW w R.) na stanowisko specjalisty Wydziału [...], Delegatury ABW w R., W dniu [...] czerwca 2005 r. K. N. wystąpił do Szefa ABW o stwierdzenie nieważności...

II SA/Wa 491/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwolnienia ze służby oddala skargę Szef Centralnego Biura...
. 1071 ze zm.) - dalej: kpa, po rozpatrzeniu żądania B. B., dotyczącego stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji personalnej Szefa CBA nr [...] z dnia [...] kwietnia...

II SA/Wa 2127/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

Wewnętrznego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego - oddala skargę - Szef Agencji Bezpieczeństwa...
2002 r., Pismem z dnia [...] marca 2014 r., doprecyzowanym w dniu [...] kwietnia 2014 r., K. Z. wystąpił do Szefa ABW z wnioskiem o stwierdzenie nieważności rozkazu...

VIII SA/Wa 162/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-31

Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. P. K. złożył do Szefa Agencji...
Bezpieczeństwa Wewnętrznego wniosek o stwierdzenie nieważności rozkazu personalnego tego organu z dnia [...] lipca 2002 r. nr [...] o mianowaniu na stanowisko w Agencji...
1   Następne >   +2   +5   +10   18