Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy...
K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (dalej jako: SKO) z dnia [...] maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

., Kwestionując tę decyzję, w skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Maria G. wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji organów obu instancji jako rażąco...

I OSK 927/18 - Wyrok NSA z 2018-10-25

, której przesłanki określone zostały w § 2 wymienionego przepisu., Wobec niestwierdzenia przyczyn nieważności skargę kasacyjną należało rozpoznać w granicach przytoczonych...
analizowanego zakazu. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Trybunału stwierdzenie naruszenia zakazu ne bis in idem wymaga łącznego spełnienia następujących warunków: 1...

II SA 1811/84 - Wyrok NSA z 1985-02-12

. w piekarni Juliana M. kontrolę prawidłowości jej funkcjonowania. W toku kontroli stwierdzono: niedobory i nadwyżki magazynowe surowców, niewłaściwą jakość pieczywa...
możliwość posłużenia się tymi zdarzeniami, skoro wówczas nie skorzystano z możliwości pozbawienia skarżącego analizowanych uprawnień. W konsekwencji należy stwierdzić...