Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol

III SA/Po 445/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-22

[...] marca 2022r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu oddala skargę Starosta decyzją...
i nr [...] i tablice rejestracyjne nr [...]., M.Z. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika 7 stycznia 2019 r. zwróciła się do Starosty o stwierdzenie nieważności decyzji...

I OSK 44/06 - Wyrok NSA z 2006-11-17

W sytuacji, w której organ administracji publicznej prowadzący postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uzna, iż nie zachodzą przesłanki nieważności...
decyzji określone w art. 156 par. 1 Kpa winien wydać decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji. Musi to uczynić zarówno wtedy, gdy postępowanie było wszczęte...

III SA/Lu 5/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-30

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wydania prawa...
i po rozpatrzeniu sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia [...] 1970 r. w przedmiocie wydania J. G. prawa jazdy kategorii III...

I OSK 43/06 - Wyrok NSA z 2006-11-17

W sytuacji, w której organ administracji publicznej prowadzący postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uzna, iż nie zachodzą przesłanki nieważności...
decyzji określone w art. 156 par. 1 Kpa winien wydać decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji. Musi to uczynić zarówno wtedy, gdy postępowanie było wszczęte...

I OSK 40/06 - Wyrok NSA z 2006-11-17

W sytuacji, w której organ administracji publicznej prowadzący postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uzna, iż nie zachodzą przesłanki nieważności...
decyzji określone w art. 156 par. 1 Kpa winien wydać decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji. Musi to uczynić zarówno wtedy, gdy postępowanie było wszczęte...

III SA/Gd 309/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-02

Odwoławczego w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2022 r., nr SKO Gd/4420/21 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przedłużenia okresu, na który zatrzymano...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2022 r. (nr SKO Gd/4420/21), którą odmówiono mu stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27...

III SA/Gd 308/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-02

Odwoławczego w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2022 r., nr SKO Gd/4419/21 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy 1. uchyla...
w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2022 r. (nr SKO Gd/4419/21), którą odmówiono mu stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 maja 2020 r...

I OSK 450/18 - Wyrok NSA z 2018-08-10

[...] kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 628/17...
., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok powyższy zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Dnia 25 lutego 2012 r. w N. T. J. prowadził samochód...

III SA/Lu 461/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-08

zakończonej decyzją kolegium z dnia [...] znak [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] Zarządu Dróg znak [...] w przedmiocie wymierzenia M. W. kary...
[...] kolegium po rozpatrzeniu wniosku M. W. odmówiło stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] i utrzymanej tą decyzją w mocy decyzji Zarządu Dróg z dnia...

I OSK 1372/20 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2018 r., znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 12 czerwca...
Odwoławczego w Warszawie z [...] listopada 2018 r., znak [...] oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100