Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Sz 254/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu...
[...] (sygn. [...]) odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] nr [...] z dnia...

II SA/Op 584/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-19

października 2021 r., nr SKO.40.1395.2021.gr w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oddala skargę...
: Kpa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez B. S. i Z. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. (dalej: Burmistrz) z 28 sierpnia 2017 r...

I OSK 857/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej...
stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości., W uzasadnieniu powyższego wyroku zawarto następujące ustalenia faktyczne i ocenę prawną., Prezydent Miasta...

II SA/Rz 1134/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej...
Kolegium Odwoławcze ,decyzją z dnia [...] stycznia 2005 roku [...] odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Wójta. Kolejną decyzją z [...] marca 2005 roku [...] wydaną...

III SA/Kr 842/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-07-16

lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności skargę oddala Samorządowe Kolegium Odwoławcze ponownie rozpatrując sprawę...
sygn. akt [...] , którym orzeczono o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy z dnia [...] 2008 r znak...

IV SA/Po 316/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

w L. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Wnioskiem z [...] lutego 2014 r., uzupełnionym...
(dalej jako: 'SKO' lub 'Organ') o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza [...] z [...] czerwca 2011 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia przebiegu granic...

II SA/Sz 1173/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-07

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
., reprezentowany przez adwokata, wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy O. z dnia [...]r., nr [...], na podstawie...

I SA/Go 259/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-12

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w podatku od nieruchomości za 2013 r. 1...
Odwoławczego z [...] maja 2016 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję własną z [...] marca 2016 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta...

III SA/Kr 1177/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-03

. nr [ ] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Burmistrz Miasta decyzją z dnia [...] 2013 r...
., A. G. w piśmie z dnia 26 lutego 2014 r. skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawarła wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji - na podstawie art...

II SA/Rz 1389/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-27

w [...] z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości -skargę oddala- Przedmiotem...
skargi M.i S.T. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dalej 'Kolegium' z dnia [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   28