Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 967/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

[...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej warunki rezerwacji częstotliwości oddala skargę...
z [...] lipca 2012 r., którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa UKE z [...] lipca 2010 r., dotyczącej rezerwacji częstotliwości...

VI SA/Wa 1034/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

[...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej rezerwacji częstotliwości oddala skargę Zaskarżonym...
., którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa UKE z [...] lipca 2010 r., dotyczącej rezerwacji częstotliwości [...] MHz...

VI SA/Wa 1035/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

[...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej rezerwacji częstotliwości oddala skargę Zaskarżonym...
r., którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa UKE z [...] lipca 2010 r., dotyczącej rezerwacji częstotliwości [...] MHz...

VI SAB/Wa 39/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

w [...] na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia radiowego 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu...
Komunikacji Elektronicznej do rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności własnej decyzji - pozwolenia radiowego Nr [...] z dnia [...] stycznia 2011 r...

VI SAB/Wa 40/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

w [...] na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia radiowego 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu...
Komunikacji Elektronicznej do rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności własnej decyzji - pozwolenia radiowego Nr [...] z dnia [...] stycznia 2011 r...

GSK 1450/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-11

[...] lipca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego oraz z dnia...
[...] lipca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącej KRRiT z dnia [...] kwietnia 2004 r...

II GSK 1/05 - Wyrok NSA z 2005-03-11

z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, przy czym do dnia wniesienia skargi do Sądu nie otrzymał żadnej odpowiedzi na powyższy wniosek. Wniosek ten został...
rozstrzygnięty decyzją Przewodniczącej KRRiT z dnia [...] lipca 2004 r., na mocy której odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności., Wojewódzki...

II GSK 14/05 - Wyrok NSA z 2005-03-09

kasacyjnej od powyższego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący I. C. spółka z o.o. z siedzibą w W. wnosił o stwierdzenie nieważności postępowania...
bez własnej winy i została pozbawiona możności obrony swych praw. W tych warunkach zachodzą przesłanki z art. 183 § 1 i § 2 pkt 5 do stwierdzenia nieważności postępowania...

VI SA/Wa 2503/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-10

oraz o stwierdzenie nieważności decyzji. Zarzuciła przy tym obrazę przepisów:, 1. art. 6 k.p.a. w szczególności poprzez brak zgodności z normami regulującymi procedurę podejmowania...
listopada 2001 r., W kwestii wniosku skarżącej o stwierdzenie nieważności decyzji ze stycznia 2013 r. organ stanął na stanowisku, że wniosek ów nie może być rozpoznawany...

II GSK 30/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

zaskarżonego wyroku i stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2008 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Centrum...
uniemożliwia uwzględnienie wniosku autora skargi kasacyjnej w postaci uchylenia zaskarżonego wyroku i stwierdzenia nieważności decyzji organów obu instancji., Rozstrzygnięcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   12