Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Równouprawnienie kobiet X

II SA/Po 520/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-27

, którym organ nadzoru - wskazując na istotne naruszenie prawa - stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Poznania (zwanej dalej 'Radą') z dnia 11 lutego 2020 r...
nadzorczym z dnia 16 marca 2020 r., KN-I.4131.1.148.2020.16 Wojewoda, działając na podstawie art. 91 ust. 1 u.s.g., stwierdził nieważność uchwały XXII/414/VIII/2020 wskazując...