Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

III SA/Gd 371/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 maja 2010 r. nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1) uchyla...
., W analogicznych uzasadnieniach organ podał, że o stwierdzenie nieważności przedmiotowych zezwoleń wystąpił K. P., będący właścicielem dwóch wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku...

IV SA/Po 77/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z zawartością...
zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu w sklepie przy ul. Sz. [...] w P. ., T.R. oraz E.R. w dniu 12.02.2014 r. złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności w/w decyzji...

IV SA/Po 78/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z zawartością...
zawierających do 4,5 % alkoholu w sklepie przy ul. Sz. [...] w P. ., T.R. oraz E.R. w dniu 12.02.2014 r. złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności w/w decyzji Samorządowego...

II SA 671/99 - Wyrok NSA z 1999-07-20

1 Kpa, po rozpoznaniu wniosku Teresy S. - o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją SKO z dnia 27.11.1998 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji...
21.11.1998 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta R. z dnia 10.04.1998 r. w sprawie udzielenia Stanisławie K. - zezwolenia na sprzedaż i podawanie...

II SA/Sz 1200/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-08

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji na żądanie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w [...] - odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza...

II SA/Sz 1202/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji na żądanie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w [...] - odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta...

II GSK 215/07 - Wyrok NSA z 2008-02-28

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. wyrokiem z 17...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję SKO z dnia...

OPS 9/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-10-21

1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy organ nadzoru wszczyna z urzędu, o czym zawiadamia organ gminy /art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w B. z dnia 28 grudnia 2001 r. (...) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających...

II SA/Sz 523/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oddala skargę...
Kolegium Odwoławczego w [...] o stwierdzenie jej nieważności. Z.B. wskazał, że to on jest właścicielem lokalu, w którym M.B. prowadzi obecnie sklep, gdzie zajmuje...

II SA/Sz 524/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oddala skargę...
Odwoławczego w [...] o stwierdzenie jej nieważności. Z.B. wskazał, że to on jest właścicielem lokalu, w którym M.B. prowadzi obecnie sklep, gdzie zajmuje się między...
1   Następne >   +2   +5   +10   45