Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

III SA/Kr 690/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-10-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 15 lutego 2023 r., znak SKO.NA/4130/17/2023 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia skargę...
Odwoławczego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2022 r. nr SKO.NA/4130/35/2022 odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

III SA/Gd 371/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 maja 2010 r. nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1) uchyla...
., W analogicznych uzasadnieniach organ podał, że o stwierdzenie nieważności przedmiotowych zezwoleń wystąpił K. P., będący właścicielem dwóch wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku...

IV SA/Po 77/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z zawartością...
zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu w sklepie przy ul. Sz. [...] w P. ., T.R. oraz E.R. w dniu 12.02.2014 r. złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności w/w decyzji...

IV SA/Po 78/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z zawartością...
zawierających do 4,5 % alkoholu w sklepie przy ul. Sz. [...] w P. ., T.R. oraz E.R. w dniu 12.02.2014 r. złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności w/w decyzji Samorządowego...

III SA/Kr 1172/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2023 r., SKO.NA/4130/174/2023 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na obrót...
w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych., Skarżąca A. M. wnioskiem z 23 lipca 2021 r., wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Marszałka Województwa...

III SA/Kr 1173/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 4 maja 2023 r., SKO.NA/4130/198/2023 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na obrót hurtowy...
w Krakowie utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 15 lutego 2023 r. nr SKO.NA/4130/152/2022, orzekającą o odmowie stwierdzenia nieważności...

III SA/Kr 1171/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2023 r., SKO.NA/4130/173/2023 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na obrót...
utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 15 lutego 2023 r. nr SKO.NA/4130/3/2023, orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Kr 1174/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 4 maja 2023 r., SKO.NA/4130/199/2023 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na obrót hurtowy...
w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 15 lutego 2023 r. nr SKO.NA/4130/153/2022, orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka...

II SA 671/99 - Wyrok NSA z 1999-07-20

1 Kpa, po rozpoznaniu wniosku Teresy S. - o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją SKO z dnia 27.11.1998 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji...
21.11.1998 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta R. z dnia 10.04.1998 r. w sprawie udzielenia Stanisławie K. - zezwolenia na sprzedaż i podawanie...

II SA/Sz 1200/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-08

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji na żądanie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w [...] - odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza...
1   Następne >   +2   +5   +10   46