Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol

III SA/Wa 1237/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala...
') od decyzji DIS z dnia [...] października 2013 r. odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia...

III SA/Wa 1238/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala...
: 'Skarżącymi') od decyzji DIS z dnia [...] października 2013 r. odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia...

I SA/Wr 158/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-03

Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od gier za poszczególne okresy...
[...] nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora...

I SA/Gl 143/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-21

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy P. Nr [...] z [...] oraz odmawiała stwierdzenia nieważności powołanej decyzji Wójta Gminy P...
być na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 i 7 Ordynacji podatkowej uchylona i wyeliminowana z obrotu prawnego., Organ odwoławczy zauważył, że stwierdzenie nieważności decyzji...

II FSK 1805/19 - Wyrok NSA z 2020-02-04

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznego postanowienia w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 17 kwietnia 2019 r...
postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie, utrzymało w mocy swoje wcześniejsze postanowienie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności...

I SA/Gl 1024/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-03

stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy P. z dnia [...] nr [...] w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2001 M. i M. małżonkom F., W uzasadnieniu...
rozstrzygnięcia wskazano, że M.F. wystąpił wnioskiem z dnia 22 grudnia 2005 r. o stwierdzenie nieważności w/w decyzji organu pierwszej instancji z uwagi na rażące...

II FSK 234/12 - Wyrok NSA z 2014-01-09

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2004 r. 1) oddala skargę...
Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę R. A. (dalej Skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...

I SA/Wr 3817/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalających podatek od nieruchomości za lata 1996- 2000 2. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
nieważności decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 2001r. I uchyla decyzję z dnia [...]Nr [...]w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej...

I SA/Wr 3816/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalających podatek od nieruchomości za lata 1996- 2000 2. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
nieważności decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 2001r. I uchyla decyzję z dnia [...]Nr [...]w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej...

I SA/Wr 3819/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalających podatek od nieruchomości za lata 1996- 2000 2. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
nieważności decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 2001r. I uchyla decyzję z dnia [...]Nr [...]w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100