Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Wa 2062/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-11

z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę Zaskarżoną...
[...] lutego 2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2001 r. i poprzedzającej ją decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia...

I SA/Kr 441/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

stwierdzenia nieważności powyższych decyzji ostatecznych. W rezultacie, w dniu 6 października 2008 r. wydał decyzje, którymi z urzędu stwierdził nieważność wcześniej...
z wyeliminowaniem z obrotu prawnego decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 maja 2008 r., poprzez stwierdzenie ich nieważności, w obrocie pozostały decyzje Dyrektora Urzędu...

I SA/Po 569/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę Naczelnik Urzędu...
przez doradcę podatkowego, wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej w P. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...], nr [...], określającej...

I SA/Po 570/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę Naczelnik Urzędu...
., reprezentowana przez doradcę podatkowego, wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w P. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia...

III SA/Gl 1755/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-11

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala...
skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...], którą odmówiono H.W. stwierdzenia nieważności...

III SA/Gl 1759/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-11

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala...
skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności...

III SA/Gl 1446/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-18

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług (odmowy stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
własną decyzję wydaną w pierwszej instancji dnia [...] r. Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r...

III SA/Gl 1837/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-05

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...], którą odmówiono H.W. stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...

III SA/Gl 1838/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-05

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...

III SA/Gl 1841/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-15

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K.utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...], którą odmówiono H.W. stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100