Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Sz 272/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-07

z siedzibą w G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2022 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2021 r. nr SKO/CZ/400/4513/2021 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium...

I SA/Po 31/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-02

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
[...] Sp. z o.o. z siedzibą w B. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...], określającej wysokość podatku...

I SA/Go 735/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-20

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] sierpnia 1994 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości...

I SA/Go 734/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] marca 1995 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za rok 1995., Jak wynika z akt, stan...

I SA/Po 213/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-22

w K. z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę. W dniu [...] kwietnia...
2019 r., D. K. i J. K. (dalej: podatnicy, skarżący), zwrócili się do Urzędu Gminy w K. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Gminy i Miasta K. z dnia...

I SA/Ol 883/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-04

A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej...
26 lipca 2010 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynął wniosek Spółki A z siedzibą w W. o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia...

III SA/Wa 3003/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nadpłatę w podatku...
złożone odwołanie., Małżonkowie 18 stycznia 2017 r. złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Wójta Gminy B. . We wniosku wskazano, że decyzja Wójta Gminy B...

I SA/Lu 608/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
/ G. S. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta z [...] nr [...], na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz...

III SA/Po 775/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-15

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej określenia wysokości...
odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] utrzymującej w mocy decyzję z dnia [...] r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy...

I SA/Gl 1344/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-03

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości na 2014 r. oddala skargę. 1. Przedmiotem...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., dalej: O.p.) w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100