Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

III SA/Po 544/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-27

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej zobowiązanie w podatku od czynności...
października 2011 r. złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora IS z dnia [...] r., Wniosek strona oparła na przesłance wskazanej w art. 247 § 1 pkt...

II FSK 3910/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

z dnia 5 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości...
Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną przez T. K. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2013 r., [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

II FSK 3909/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

z dnia 5 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości...
(dalej: Dyrektor IS lub organ odwoławczy) z dnia 5 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od czynności...

II FSK 2830/14 - Wyrok NSA z 2016-10-20

stycznia 2014 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
6 września 2013 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku wpłynął wniosek pełnomocnika podatników o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z dnia 26 lutego 2013 r...

II FSK 1116/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

skargę Gminy Miasto R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 31 maja 2004 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
./ złożył wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji wraz z żądaniem wstrzymania jej wykonania., Uzasadniając wniosek podniesiono, że decyzja (...) Urzędu...

I SA/Kr 1284/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-28

na niewyeliminowanie z obrotu decyzji wymiarowej., W dniu 20 stycznia 2012 r. Spółka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z dnia 9...
zaakceptował i na tej podstawie odmówił stwierdzenia nieważności decyzji. Wobec czego nie wiadomo było dlaczego nastąpiła odmowa stwierdzenia nieważności decyzji. W konsekwencji...

I SA/Bd 877/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-12

Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę W złożonym wniosku...
o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej B. z dnia [...] r. w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy...

II FSK 1930/15 - Wyrok NSA z 2017-08-24

Skarbowej w Krakowie z dnia 12 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od G. sp. z o.o....
Skarbowej w Krakowie z 12 czerwca 2014 roku w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym ustalonym w toku...

I SA/Gl 143/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-19

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) orzeka, że uchylona...
Izby Skarbowej w K. z dnia [...] Nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia...

I SA/Gl 142/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-19

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) orzeka, że uchylona...
Izby Skarbowej w K. z dnia [...] Nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   80