Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II FSK 1512/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r., 2. Przedstawiając dotychczasowy przebieg sprawy...

II FSK 1511/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r. /w podatku rolnym i leśnym/., Przedstawiając dotychczasowy przebieg...

I SA/Ol 658/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-27

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego przywrócenia terminu oddala...
), odmówiło stwierdzenia nieważności własnego postanowienia z '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego przywrócenia terminu...

II FSK 620/08 - Wyrok NSA z 2009-10-07

2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 1999 r. oddala skargę kasacyjną. II FSK...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 22 stycznia 2007 r., dotyczącą odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...

II FSK 228/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

w K. z dnia 26 listopada 2003 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku leśnego oddala skargę kasacyjną. II FSK 228/05...
Kolegium Odwoławczego w K. z 26 listopada 2003 r. (...) w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku leśnego za lata 1997-2001., Z uzasadnienia...

SA/Sz 2442/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-01

Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku leśnego o d d a l a skargę Pełnomocnik 'N' w A. wnioskiem z dnia...
[...] wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy z dnia [...] nr [...] w sprawie określenia zaległości...

III SA/Wa 946/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-27

wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonym zakresie., W odpowiedzi na skargę Rada [...] L. wniosła o umorzenie postępowania wskazując, iż zakwestionowane...
do wyeliminowania uchwały z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc, a więc od chwili jej podjęcia. Następstwa stwierdzenia nieważności uchwały (ex tunc) są dalej idące...

I SA/Gl 142/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-30

. Prokurator Rejonowy Gliwice-Zachód w Gliwicach, dalej określany zamiennie jako: skarżący lub Prokurator, wniósł o stwierdzenie nieważności § 1 uchwały Rady Gminy...
tezy jest odmienny czas, od którego wywoływane są skutki wynikające z utraty mocy obowiązującej aktu prawa miejscowego, a to ex tunc w razie stwierdzenia nieważności...

I SA/Lu 223/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

podatnikom wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, to w ten sposób organy zrealizowały przesłankę stwierdzenia nieważności...
, zgodnie z którym decyzja zaskarżona oraz decyzja organu I instancji z [...]. zostały wydane w warunkach przesłanki stwierdzenia nieważności, sformułowanej w art. 247 § 1 pkt...

I SA/Lu 222/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, to w ten sposób organy zrealizowały przesłankę stwierdzenia nieważności tych decyzji wymienioną w art. 247 § 1 pkt 4 O.p....
I instancji z [...] stycznia 2017 r. zostały wydane w warunkach przesłanki stwierdzenia nieważności, sformułowanej w art. 247 § 1 pkt 4 O.p., Z kolei decyzje organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12