Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

III SA/Wa 2334/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-11

A. Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o solidarnej...
. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji NUS z [...] grudnia 2015r. Jego zdaniem, decyzja NUS orzekająca o solidarnej z W. Sp, z o.o. odpowiedzialności...

III SA/Wa 1394/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej...
Skarbowej w W. (DIS) o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji DIS z [...] kwietnia 2009 r. i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji określającej Spółce...

I SA/Gl 331/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-14

niniejszej decyzji w kwocie [...] zł', postanowieniem z dnia [...] , (nr [...]) wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności swojej decyzji z dnia...
[...] .Postępowanie w tym zakresie, z uwagi na stwierdzenie rażącego naruszenia prawa zostało zakończone wydaniem decyzji z dnia [...] ,(nr [...]), stwierdzającej nieważność ww...

II FSK 2194/14 - Wyrok NSA z 2016-09-28

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej orzekającej o solidarnej odpowiedzialności podatkowej za zaległości spółki z o.o. 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej orzekającej o solidarnej odpowiedzialności podatkowej za zaległości spółki ograniczoną...

II FSK 375/19 - Wyrok NSA z 2021-10-01

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia 31 lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku...
2018 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r., Stan faktyczny sprawy przedstawia...

I SA/Bk 585/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-12

. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...
. (dalej powoływana także jako skarżąca Spółka), decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu Skarbowego...

I SA/Bk 584/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-12

. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...
. (dalej powoływana także jako skarżąca Spółka), decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu Skarbowego...

III SA/Wa 808/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego...
, ze zm., dalej 'O.p.') w dniu 18 maja 2012 r., Skarżący pismem z 30 lipca 2014 r. zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności...

II FSK 1358/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 28 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób...
Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 28 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008...

I SA/Wr 639/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-29

. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku dochodowego...
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. nr [...] z dnia 9 grudnia 2010 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100