Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I GSK 1349/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Celnej w P. z dnia [...] kwietnia 2013 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej...
. z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej określenia zobowiązania...

I GSK 1347/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

[...] kwietnia 2013 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2...
., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w opłacie paliwowej za poszczególne...

III SA/Wa 1894/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-01

w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
[...] maja 2010 r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w W. utrzymał w mocy decyzję własną nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Po 1010/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-18

r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności powiadomienia o wykreśleniu podatnika z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z [...] kwietnia 2014 r. o wykreśleniu podatnika J. G. z rejestru pośredniczących...

I SA/Ol 772/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-18

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania podatkowego...
'[...]', odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]'., Z przesłanych do kontroli Sądu wraz ze skargą na powyższą decyzję...

III SA/Wa 1087/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-01

Finansów z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określających...
. pod. odmówił wszczęcia postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji Izby Skarbowej, w S. z uwagi na upływ terminu do wniesienia żądania o stwierdzenie...

V SA/Wa 1480/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

stwierdzenia nieważności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym; oddala skargę. Przedmiotem skargi, złożonej przez W. J., M. J., D.J. - wspólników...
. Nr (...), utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) listopada 2016 r., znak (...), którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika...

III SA/Po 903/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-12

stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nadpłaty w podatku akcyzowym oddala skargę Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] października 2019 r. utrzymał w mocy...
swoją decyzję z dnia [...] sierpnia 2019 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu Celnego w P. z dnia...

I GSK 1356/11 - Wyrok NSA z 2013-03-27

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1894/10, Wojewódzki Sąd...
stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2001 r. utrzymujących w mocy decyzje Urzędu Skarbowego W. dnia [...] marca 2001 r...

I SA/Go 465/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę, 2. zwraca skarżącej spółce kwotę 300,00...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] sierpnia 2005 r. nr [...], utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] grudnia 2004 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100