Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Po 982/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-06

Odwoławczego w K. z dnia [...] września 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego...
. Decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] [nr [...]] z dnia...

II SA/Bk 595/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-08

2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję...
. (zwane dalej SKO), po rozpatrzeniu żądania Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. [...], [...], [...], [...], [...] o stwierdzenie nieważności decyzji SKO z dnia...

II SA/Sz 1013/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-24

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr SKO.[...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zakończonej decyzją odmawiającą stwierdzenia nieważności...
Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] r. Nr[...] , po rozpatrzeniu wniosku - odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] r...

II SA/Bk 596/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Samorządowego...
), po rozpoznaniu wniosku Projekt N. Spółki z o.o. w B.(zwanej dalej Spółką) orzekło o stwierdzeniu nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy Prezydenta Miasta B...

II SA/Kr 367/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-07

nieważność planu miejscowego, lecz przed uprawomocnieniem się tego wyroku) K.J zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z wnioskiem o stwierdzenie...
. (znak: [...]) SKO w K. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr [...] . Ustalono, że na dzień orzekania nie została...

II SA/Po 1202/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-14

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy K. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy...

II OSK 298/16 - Wyrok NSA z 2017-10-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym...
Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lipca 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym...

II SA/Łd 751/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-07

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy...
rozpatrzenie sprawy, utrzymało w mocy własną decyzją z [...] r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy S. z [...] r. ustalającej warunki zabudowy...

II SA/Rz 153/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
decyzję własną z dnia [...] września 2009 r., Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. Nr [...]., Decyzją tą Wójt...

IV SA/Po 975/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-18

wniesionym dnia [...] grudnia 2019 roku uzupełnionym pismem z dnia [...] grudnia 2019 r., wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy T. P. z [...] sierpnia 2012 r...
w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy T. P. z dnia [...] sierpnia 2012 r. (znak [...]) dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji na działce...
1   Następne >   +2   +5   +10   100