Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 680/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia...
swoją poprzednią decyzję z dnia [...]., znak: [...]2005 odmawiającą stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...]., znak: [...]dotyczącej umorzenia postępowania...

III SAB/Łd 40/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

ze skargi Z. G. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych...
w Ł. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...]. nr [...]., Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł...

II SA/Bd 859/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-04

Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę...
do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części., Pismem z dnia adwokat M. P. działający w imieniu D. Z. wniósł o stwierdzenie nieważności...

I SA/Gd 277/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-09-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lutego 2011 r. Sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji p o s t...
wniosku Z. S. z dnia 16 sierpnia 2010 roku o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia 6 sierpnia 2010 roku, nr [...] o zmianie decyzji ostatecznej...

I SA/Gd 278/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-09-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lutego 2011 r. Sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji p o s t...
wniosku Z. S. z dnia 16 sierpnia 2010 roku o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia 6 sierpnia 2010 roku, nr [...] o zmianie decyzji ostatecznej...

II SA/Sz 329/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-08

A. J. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
w [...] wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji [...] Dyrekcji Kolei Państwowych Zarządu Spraw Pracowniczych Socjalnych w [...] z dnia [..] r. numer [...] o przyznaniu emerytury...

II SAB/Bd 16/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-06-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Zarządu Gminy D. z dnia [...] 1993 r. i odszkodowania...
postanawia odrzucić skargę W dniu 25 lutego 2002r. W. G. zwrócił się do Wojewody [...] z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zarządzenia Zarządu Gminy D. z dnia...

I SA/Rz 948/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-19

z wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia (...) stycznia 2013 r., nr (...), odnośnie określenia skarżącemu zobowiązania...
z dnia (...) marca 2013 r., nr (...)., Wnioskiem z dnia 17 listopada 2014 r. skarżący zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Gd 834/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-11-08

Kolegium Odwoławczego z dnia 19 stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Miejskiego w Gdańsku z 1949 r., nr [...] postanawia odrzucić...
skargę. Decyzją z dnia 19 stycznia 2005r. nr 3915/04 Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Miejskiego z 1949r...

VIII SA/Wa 678/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-25

w W. z [...] grudnia 2008 r. o odmowie wydania decyzji, o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r., W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia organ wyjaśnił...
[...] o odmowie wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r. Powołanym wyrokiem Sąd orzekł jednocześnie o oddaleniu odwołania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100