Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol

II SA/Wr 183/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

tego organu z dnia 20 listopada 2009 r. ([...]) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia...
z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji tego Kolegium z dnia 15 listopada 2007r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia 20...

II SA/Łd 447/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz strony skarżącej: A Spółki jawnej...
[...] roku, nr [...], po rozpoznaniu wniosku A Spółki Jawnej D. G., J. G., uchyliło własną wcześniejszą decyzję z dnia [...], nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta...

II SA/Sz 339/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-04

. 1925) odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy [...] nr [...] z dnia [...] r. w sprawie zezwolenia W. K. na wycięcie drzew...
rosnących na działce nr [...] położonej w obrębie C., Z uzasadnienia decyzji wynika, że w dniu [...] r. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powołanej wyżej decyzji...

II SA/Wr 531/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na usunięcie z naliczeniem...
. ([...]) odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] r. ([...]) zezwalającej P. P. na usunięcie, z naliczeniem opłaty, drzew kolidujących z projektem...

II SA/Po 312/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia [...] marca 2016 roku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
na jego bezprzedmiotowość postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy K. (dalej również: Wójt) z dnia [...] 2015 r. nr [...] wydanej w przedmiocie zezwolenia J. P...

II OSK 1336/15 - Wyrok NSA z 2017-02-22

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2014 roku nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na wycięcie...
Stowarzyszenia [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu...

II SA/Kr 1578/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-10

Odwoławczego w [...] z dnia 25 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na wycięcie drzew skargę oddala Decyzją z dnia 23...
zastępczych nasadzeń., Dnia 1 marca 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w K. wniósł o wszczęcie z urzędu postępowania i stwierdzenie nieważności opisanej...

II SA/Wr 366/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Odwoławczego w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji ustalającej opłatę za usunięcie drzew I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Odwoławczego w W. z dnia [...] r. (znak [...]) odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta W. z dnia [...] r. (znak [...]) utrzymało w mocy decyzję...

IV SA/Wa 106/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-24

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. stwierdza nieważność zaskarżonej...
decyzję z [...] września 2015 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr [...] z [...] stycznia 2013 r. pozwalającej [...] sp. z o.o....

II SA/Kr 913/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-08

Odwoławczego w [...] z dnia 25 maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżone...
: [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w N. odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku S.T. o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Wójta Gminy G. z dnia 29...
1   Następne >   +2   +5   +10   100