Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1202/11 - Wyrok NSA z 2012-10-12

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego...
Odwoławcze w Koszalinie, decyzją z dnia [...] listopada 2010r. odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Kierownika...

II SA/Ke 195/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

w Busku-Zdroju na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 21 stycznia 2019r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
listopada 2018r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju wyjaśnił, że powyższy sprzeciw należy potraktować jako wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji...

I SA/Wa 1204/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2001 r., nr [...] oraz poprzedzającej ją decyzji tego organu z dnia...

II SA/Wr 790/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nadania oddala skargę w całości...
, że na skutek wniosku B. H. z dnia 18 listopada 2016 r. o stwierdzenie nieważności opisanego wyżej aktu nadania ze względu na przesłankę z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (skierowanie...

II SA/Wr 791/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wykonaniu aktu nadania...
J. K. od obowiązku uiszczenia ceny nabycia., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że na skutek wniosku B. H. z dnia 18 listopada 2016 r. o stwierdzenie nieważności opisanej...

I SA/Wa 1671/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2007 r., nr [...] stwierdzającej nieważność orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia...

II SA/Lu 272/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-07-16

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji...
decyzję własną z dnia ...., W uzasadnieniu Kolegium wyjaśniło, że wskazaną decyzją z dnia ... po rozpatrzeniu wniosku K. K. odmówiło stwierdzenia nieważności własnej...

I OSK 825/10 - Wyrok NSA z 2010-11-03

lutego 1958 r. odpowiadający przesłance określonej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. i skutkuje stwierdzeniem nieważności orzeczenia o przejściu przedsiębiorstwa na własność państwa...
Wsi z dnia (...) września 2009r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej punktu 1 i 3 i oddala skargę, 2...

II SA/Ke 197/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-27

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału...
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z [...], zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Ś. nr działki...

I OSK 1645/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

. i M. V. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę...
Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji - i uchylił tę decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   100