Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

VII SA/Wa 1552/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

[...] maja 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] maja...
: [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta [...] z dnia [...].07.2013 r...

VII SA/Wa 2572/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2011 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia skargę...
wszczęcia -na wniosek Z. R.- postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia [...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] października 2006 r...

II OSK 2163/12 - Wyrok NSA z 2014-02-07

na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
W.P. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2012 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

VII SA/Wa 2119/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę...
[...] lipca 2013 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji [...] WINB z dnia [...] marca 2009 r., W dniu 10 lipca 2013 r. A. R.-G...

VII SA/Wa 397/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-10

., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku B. W. - odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody N. z dnia [...] grudnia...
1998 r., znak: [...]., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu postanowienia, iż pismem z dnia 27 września 2012 r. B. W. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu...

VII SA/Wa 566/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-01

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Wyrok w niniejszej sprawie zapadł...
(...) zawarł alternatywne żądanie, że w razie odmowy wznowienia tegoż postępowania wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji organu powiatowego z dnia (...) października...

VII SA/Wa 1013/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-27

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2013 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
stwierdzenia nieważności w części decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] lutego 2001 r. nr [...], udzielającej J. i R. M. pozwolenia na użytkowanie budynku garażu...

VII SA/Wa 2439/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-01

Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2011 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. skargę oddala, II...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] z dnia [...] października 1998r, nr [...], nakazującej J. Z. rozbiórkę...

VII SA/Wa 743/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-21

Budowlanego z dnia [...] marca 2010 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala. Sygnatura akt VII SA/Wa 743/10, UZASADNIENIE, Decyzją...
Budowlanego z dnia [...].02.2010r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...].06.2009 r., W uzasadnieniu...

VII SA/Wa 1888/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-29

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2011 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. skargę oddala; II...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] z dnia [...] kwietnia 2010 r., Nr [...] umarzającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100